رایان

سی امین کنگره بین المللی کودکان

 • ۱۷:۰۴:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
 • |
 • طراحی سایت همایش / نمونه کار
 • |
 • بازدید: 138

سی امین کنگره بین المللی کودکان

طراحی سایت سی امین کنگره بین المللی کودکان که در تاریخ 26 تا 29 مهر ماه 1397 واقع در مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان برگزار می شود توسط شرکت رایان انجام شد.

نمایش سایت

 • سئو
 • طراحی
 • وب سایت

کنگره بین المللی پا و مچ پا

 • ۱۷:۰۴:۱۸ - ۱۳۹6/12/25
 • |
 • طراحی سایت همایش / نمونه کار
 • |
 • بازدید: 89

کنگره بین المللی پا و مچ پا

طراحی سایت کنگره بین المللی پا و مچ پا که در تاریخ 12-14 اردیبهشت 1397 در سالن همایش های بیمارستان چمران شیراز برگزار می شود توسط تیم مجرب و برنامه نویس شرکت رایان با استفاده از به روز ترین امکانات انجام شد.

نمایش سایت

 • سئو
 • طراحی
 • وب سایت

دومین کنگره بین المللی هماتولوژی و هماتوپاتولوژی

 • ۱۷:۰۴:۱۸ - ۱۳۹6/12/25
 • |
 • طراحی سایت همایش / نمونه کار
 • |
 • بازدید: 123

دومین کنگره بین المللی هماتولوژی و هماتوپاتولوژی

طراحی سایت دومین کنگره بین المللی هماتولوژی و هماتوپاتولوژی که در تاریخ 12-14 اردیبهشت 1397 در هتل بزرگ شیراز برگزار می شود توسط شرکت رایان با استفاده از به روز ترین امکانات انجام شد.

نمایش سایت

 • سئو
 • طراحی
 • وب سایت

کنگره ملی بیوشیمی و کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی

 • ۱۷:۰۴:۱۸ - ۱۳۹6/12/25
 • |
 • طراحی سایت همایش / نمونه کار
 • |
 • بازدید: 157

کنگره ملی بیوشیمی و کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی

پانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی 2018 محور های اصلی: بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی، علوم آزمایشگاهی و مدیریت آزمایشگاه و ... برگزار شد. طراحی این سایت توسط شرکت رایان انجام شد.

نمایش سایت

 • سئو
 • طراحی
 • وب سایت

کنگره بین المللی اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

 • ۱۷:۰۴:۱۸ - ۱۳۹6/12/25
 • |
 • طراحی سایت همایش / نمونه کار
 • |
 • بازدید: 189

کنگره بین المللی اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

طراحی سایت کنگره بین المللی اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی با ویژگی هایی همچون: ثبت نام کاربران، پرداخت آنلاین هزینه ی ثبت نام در کنگره توسط کاربران، امکان داوری و اعلام نتایج آنلاین و ... توسط تیم متخصص طراحی سایت شرکت رایان انجام شده است.

نمایش سایت

 • سئو
 • طراحی
 • وب سایت

کنگره ملی اخلاق در علوم و فناوری

 • ۱۷:۰۴:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
 • |
 • طراحی سایت همایش / نمونه کار
 • |
 • بازدید: 138

کنگره ملی اخلاق در علوم و فناوری

طراحی سایت کنگره ملی اخلاق در علوم و فناوری با محور های سایت کنگره ملی اخلاق در علوم و فناوری، اخلاق حرفه‌اي در علوم و فناوري، اخلاق و مديريت علوم و فناوري و اخلاق در علوم و فناوري و سياست عمومي توسط شرکت رایان به صورت اختصاصی انجام شده.

نمایش سایت

 • سئو
 • طراحی
 • وب سایت

شانزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی

 • ۱۷:۰۴:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
 • |
 • طراحی سایت همایش / نمونه کار
 • |
 • بازدید: 138

شانزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی

طراحی سایت شانزدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران که در تاریخ 4 تا 7 آبان 95 برگزار شده است، توسط شرکت رایان انجام گرفته است

نمایش سایت

 • سئو
 • طراحی
 • وب سایت

دومین کنگره بین المللی بیماری های خونی

 • ۱۷:۰۴:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
 • |
 • طراحی سایت همایش / نمونه کار
 • |
 • بازدید: 138

دومین کنگره بین المللی بیماری های خونی

طراحی سایت دومین کنگره بین المللی بیماری های خونی (چالش های جدید در تشخیص و درمان) توسط تیم مجرب شرکت رایان انجام گرفته است.

نمایش سایت

 • سئو
 • طراحی
 • وب سایت

چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

 • ۱۷:۰۴:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
 • |
 • طراحی سایت همایش / نمونه کار
 • |
 • بازدید: 138

چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

طراحی سایت چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاری ایران به صورت اختصاصی همراه با پنل مدیریت فارسی توسط شرکت رایان انجام شد. محورهای اصلی همایش: اخلاق حرفه ای و تحول آموزش پزشکی اخلاق در ارائه خدمات سلامت اخلاق در پژوهش های پزشکی اخلاق در سیاستگذاری سلامت

نمایش سایت

 • سئو
 • طراحی
 • وب سایت

کنگره ملی کاهش مرگ و میر مادری

 • ۱۷:۰۴:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
 • |
 • طراحی سایت همایش / نمونه کار
 • |
 • بازدید: 138

کنگره ملی کاهش مرگ و میر مادری

طراحی سایت کنگره ملی کاهش مرگ و میر مادری که در تاریخ 5 و 6 مهر ماه 1393 واقع در سالن همایش های رازی تهران برگزار شد توسط شرکت رایان انجام شد.

نمایش سایت

 • سئو
 • طراحی
 • وب سایت